درباره ما


درباره مجموعه ماساژ ساکورا

پس از سال ها فعالیت در حوزه علم کهن و اشراف یافتن بر توانمندی های آن در جهت ایجاد هماهنگی و تعادل بین انسان وطبیعت، جای خالی آموزه های علوم کهن را بیش از پیش حس میکنیم. دانشی که طی هزاران سال بانگاهی کل نگربه بررسی همه جانبه سه وجه اصلی انسان (جسم،ذهن و روح) پرداخته وسلامت تک تک اعضا را در کارکرد صحیح و هماهنگ این سه وجه می داند.ازهمین رو دریافتیم که کاربرد توامان دانش کهن وعلم پزشکی مدرن برتوانمندی و تاثیرگذاری هر دوی آن ها افزوده و رسیدن به بهترین نتیجه، که همانا سلامتی و تعادل وجودی همه جانبه انسان است،را تسهیل و تسریع می نماید.
این در حالیست که “درمانگر هرقدر ازنظر علمی توانمند و حاذق باشد،اگر نتواند باهنر عشق و صداقت وارد قلب بیمار شود، نمیتواند او را مداوا کند”.پس برآن شدیم تا با یاری متخصصان علوم مدرن و درمانگران درد آشنای علوم کهن،درفضایی آکنده از آرامش وعاری از تنش های معمول روزانه، درکنار شما عزیزان باشیم و موجبات رضایت و آرامش خاطر هرچه بیشتر شما را فراهم آوریم. مجموعه ماساژ ساکورا عضو انستیتو طب پیشگیرانه کشور ژاپن از سال ۲۰۱۳ در ایران شروع به فعالیت نموده و در راستای سلامت جسم و روح و زیبایی شما گرامیان گام بر میدارد. خدماتی که در این مرکز ارائه می گردد شامل یومی هو، انواع ماساژ، یوگا، می باشد.


باشد تا عضو کوچکی از خانواده شما هموطنان عزیز باشیم

اعضای گروه

مجید نجفی

مجید نجفی

یومیهوتراپیست،ماسور،یوگا تراپیست
حامد صمدزاده

حامد صمدزاده

مدیر و موسس،یومیهوتراپیست،کارشناس ارشد حرکات اصلاحی
مرضیه علیمحمدی

مرضیه علیمحمدی

مدیر داخلی،متخصص فشیال پوست
شهرزاد مبرهن

شهرزاد مبرهن

یومیهوتراپیست،ماسور،یوگا تراپیست
علی املح زاده

علی املح زاده

ماسور

گواهینامه ها